Skip to Content

Month: October 2017

แถวยาว1กม.ไม่ย่อท้อ รอคิวจุดพระเมรุมาศลานคนเมือง

October 26, 2017 • admin

ประชาชนไม่ย่อท้อ รอคิวถวายดอกไม้จันทน์จำนวนมาก พระเมรุมาศจำลอง ลานคนเมือง แถวคัดกรองยาวกว่า 1กิโลเมตรทั่วกรุงรายงานประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์แล้วกว่า 8แสนคน เมื่อวันที่ 26ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานคนเมือง ยังคงมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อถวายดอกไม้จันทน์ Finish reading “แถวยาว1กม.ไม่ย่อท้อ รอคิวจุดพระเมรุมาศลานคนเมือง

Categories: news

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

October 26, 2017 • admin

ภูเก็ต เป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่บนเกาะภูเก็ต รวมไปถึงเกาะที่อยู่ใกล้เคียง และที่ภูเก็ตยังมีอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ตด้วย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (Sirinat National Park) เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติหาดในยาง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Thailand National Park) Finish reading “อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

Categories: travel news

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร

October 26, 2017 • admin

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับครูเครือข่าย Thai Civic Education จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์” ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชนจากเครือข่ายมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และมูลนิธิหุ่นสายเสมาฯ กว่า 60 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพลเมืองประชาธิปไตยในประเด็นต่างๆ ผ่านกิจกรรม Finish reading “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนพลเมืองนักสื่อสาร

Categories: health news